Audit IT

90% řidičů se domnívá, že řídí nadprůměrně. Tento pohled na vlastní schopnosti je univerzálně platný a tedy platí i pro oblast IT. Bez posouzení nezávislou stranou je “self-assesment” téměř bezcenný.

Mezi nejčastější typy auditů patří:

 • Analýza nákladovosti a porovnání s obdobnými IT (IT costs benchmarking)
 • Analýza cena / kvalita IT – 2 faktorový benchmarking
 • Analýza celkové procesní maturity s ohledem na doporučení ISO/IEC 20000:2015
 • Analýza a porovnání kvality IT – IT Quality benchmark
Mezi nejčastější typy auditů patří analýza celkové kvality IT s využitím metodiky IT QUALITY INDEX. Naše společnost je jediným autorizovaným střediskem pro používání tohoto konceptu.
Metodika IT QUALITY INDEX slouží k zodpovězení otázek:
 • Jak kvalitní je naše IT ?
 • Odpovídá řízení IT potřebám managementu společnosti ?
 • Je IT řízeno v souladu s best practice ?
 • Jak je na tom IT ve srovnání s jinými společnostmi v našem segmentu podnikání
 • Jsou zdroje IT vynakládány efektivně ?
 • Dodává IT služby byznysu v ceně a kvalitě, které byznys vyžaduje ?
 • Které oblasti se dají zlepšovat  ?
 • Mění se kvalita IT služeb k lepšímu ?
 Výstup IT QUALITY INDEX  je srozumitelný pro managment, je také v souladu s mezinárodně platnými metodikami a mezinárodně používanými best practices
 • Použití – všechny typy IT oddělení (service provider I, II, III)
 • Soulad s principy řízení IT popsané v ISO 20000:2011 – celosvětově nejrozšířenější souhrn best practice pro řízení IT
 • Oproti standardním auditům pracuje IT Quality Index s vícestupňovou škálou, nepoužívá Yes/No, není lineární
 • Základním principem měření kvality IT je flexibilita z hlediska rozsahu a úrovně detailu
 • Kvality assessment  je nezávislý, vždy řídí jej Accredited IT Quality Expert – AITQE – s mnohaletou zkušeností a certifikacemi z oblasti ITIL a příbuzných oblastí
 • Je zaměřen pragmaticky a vždy uvádí konkrétní nálezy a doporučení (žádné platonické deklarace)
 • Výsledky měření lze využít pro případnou certifikaci dle ISO 20000, je s normou kompatibilní
 • Umožňuje porovnání organizací mezi sebou a zjistit strukturovaným způsobem, ve kterých oblastech se IT oddělení liší – benchmarking
 • Identifikuje oblasti s největším potenciálem ke zlepšení – Quality Improvement Potential
 • Výstupem je certifikát kvality IT se  srozumitelným vyjádřením úrovní kvality

IT QUALITY INDEX se používá pro 

 • Interní oddělení IT bez rozdílu velikosti
 • Střediska sdílených IT služeb
 • Externí dodavatelé IT služeb
 • Externí dodavatelé technologických služeb
Typy organizací – IT Quality Index je nezávislý na typu organizace:
 • Korporátní sféra / SMB
 • Veřejný sektor

Z důvodu velkého zájmu IT komunity jsou nyní dostupné i veřejné kurzy IT Quality Index, kde je možné se s principy seznámit získat a získat certifikaci.

 • Informace o frameworku IT QUALITY INDEX ke stažení v PDF  zde:
 • Přehledné informace o IT QUALITY INDEX ve formě A3 výtisku je zde:
 • Specifiky zaměřený web k frameworku  IT QUALITY INDEX  je zde:

Pro strukturované zavedení procesu IT Quality managent system dodáváme ucelené konzultační projekty – detail zde: