IT Quality Index – kniha publikována

Kniha IT Quality Index vydána

Londýn, Gherkin, 14.11.2017, kniha IT Quality Index byla pokřtěna v ikonické budově, která tvoří součást panorama Londýna. Kniha je dostupná přes všechny významné prodejce knih.

Jak kvalitní je naše IT? jednoduchá otázka, kterou si klade řada manažerů na všech úrovních řízení neměla jednoduchou a srozumitelnou odpověď.

Po několika letech vývoje a realizace řady projektů analýzy kvality IT byla celá metodika popsána a zdokumentována v knize, která je nyní dostupná pro všechny, kdo řídí IT

 • Termín IT kvalita byl nadefinován
 • Bylo identifikováno 6 domén a 48 kvalitativních dimenzí
 • Metoda měření byla popsána
 • Byly nastaveny postupy zajištění kvality vlastního měření
 • 3 kurzy pro řízení kvality jsou nyní dostupné a umožňují získat certifikace osvědčující znalost metodiky
  • IT Quality Index Foundation
  • IT Quality Manager
  • IT Quality Expert
 • Popsané postupy umožňují zavést strukturovaný systém řízení IT kvality – IT QMS

Kniha je dostupná k objednání zde www.vanharen.net