SFIA – skills management

SFIA – část 1

IT Quality Index a co pak v práci s lidmi?

Kontinuální zlepšování je principem, se kterým se setkáváme téměř všude IT nevyjímaje. IT Quality Index reprezentuje logický, srozumitelný a ve své podstatě jedinečný nástroj jak strukturovaně ke zlepšování na úrovni IT přistoupit. Rozdělení pohledu na IT do domén a dimensí může IT managerovi velmi pomoci v orientaci kam napřít své úsilí. Pro řadu domén či dimensí existují nástroje, SW produkty, frameworky jejichž nasazení umožňuje efektivně řídit nebo aktivně ovlivňovat určitou část množiny dimensí ITQI. Jejich nasazení je součástí strategie řízení IT a je logické, že budou nasazovány v oblastech, na které bude kladen největší důraz. Takže např. se servisdeskovým nástrojem jako podporou kvality služeb se setkáváme téměř všude. Je to logické, jelikož kvalita poskytování služeb zákazníkům je prvořadým cílem všech IT útvarů.  Chci ale upozornit na oblast řízení lidských zdrojů v IT, kde se o nástrojích ví a mluví mnohem méně. Je to dobře? Každý bude souhlasit, že kvalita lidí přímo ovlivňuje kvalitu služeb a produktů.

Práci v oblasti řízení lidských zdrojů může pomoci v IT zformovat využití frameworku pro řízení dovedností. Od začátku tisíciletí vzniklo podobných systémů poměrně hodně. Jejich vznik byl podnícen snahou systematicky podchytit a kvantifikovat co lidé v IT umějí, čím se zabývají, jaké mají zkušenosti a zda jejich dovednosti odpovídají konkrétnímu zařazení a aktuální pracovní pozici. Dnes jsou prakticky využitelné dva (i když se situace se vzrůstajícím zájmem mění) a to SFIA(Skills Framework for the Information Age – http://www.sfia-online.org/en) a e-CF(The European e-Competence Framework – http://www.ecompetences.eu). SFIA vznikla na zakázku od britské vlády na vytvoření systému pro řízení dovedností IT zaměstnanců ve veřejné správě. Dnes je systém vlastněn neziskovou organizací „The SFIA Foundation“. e-CF je iniciativou evropského úřadu pro normalizaci a jeho verze 3.0 byla v r. 2016 transformována do Evropské Normy EN 16234.

Oba frameworky poskytují dvourozměrný referenční model, který na jedné ose popisuje dovednosti a druhou osou je úroveň způsobilosti. SFIA je rozšířenější, je používána celosvětově a má životaschopný ekosystém, který v současné době pracuje již na verzi 7.

Zlepšení v oblasti řízení lidských zdrojů může být nastartováno projektem SFIA.

Další část o SFIA bude části 2.

Stručný popis co je SFIA lze nalézt zde