SFIA3 (CZE)

SFIA – část 3

Co SFIA může přinést?

Především přináší strukturovaný přístup k řízení dovedností IT specialistů a oddělení podle standardů pro IT má řadu přínosů, některé jsou přímé, jiné nepřímé.

Přímou úsporou může být snížení nákladů na školení. Po vyhodnocení výsledků se obvykle ukáže, že není nutné posílat zaměstnance, aby se vzdělávali v oblastech, které nejsou pro jejich práci potřebné. Obvykle je možné ušetřit za takové kurzy 15 až 35 % z nákladů na vzdělávání, nebo jsou tyto prostředky lépe využity na správné oblasti v souladu s budoucími potřebami.

Organizace mohou také ušetřit náklady na nakupované služby, pokud provedou vyhodnocení dovedností dodavatele. Tato úspora u služeb s vysokým podílem expertních znalostí se může pohybovat mezi 8% až 30 %. Pokud zákazník prosadí u svého dodavatele vyhodnocení dovedností nakupovaných expertů, dostane strukturované profily nakupovaných odborníků a může tak porovnávat dodavatele mezi sebou i v kontextu ceny a kvality. Tím lze dosáhnou při vyhovující úrovni služeb lepší ceny.

Využití frameworku může ICT manažerům pomoci odpovídat otázky, které všichni čas od času dostávají. Nemáme v IT zbytečně moc lidí, odpovídá jejich počet poskytovaným službám? S rostoucí podílem mzdových nákladů v IT budeme stále častěji tázáni: Jsou naše náklady na IT adekvátní?

SFIA se stala „de facto“ standardem, je více rozšířená v UK, USA, Austrálii, Jižní Americe. Proniká do náborové oblasti jak ze strany definice požadavků, tak i jako potvrzení schopností uchazeče. Již dnes jsou zde univerzity, které absolventovi při završení studia kromě diplomu předají certifikát SFIA s profilem IT skills.

Že jde o správný směr, potvrzují snahy vytvořit podobné systémy i pro další profesní odvětví.

Další část o SFIA bude části 4.