Katalog der IT Services

Deutsche Übersetzung folgt in Kürze…

aneb co IT vlastně dělá

„Co vy tam v IT všichni děláte …?“

Odpověď na zdánlivě jednoduché otázky je často obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Absence katalogu IT služeb je častým problémem, který při bližším zkoumání znamená mnoho důsledků a obtíží pro moderní řízení IT.

Sestavit katalog IT služeb lze mnoha způsoby a s velmi rozdílnými výsledky. Obvyklým přístupem je vypracování detailního soupisu IT služeb ve formě textového dokumentu, který je prošpikován zkratkami, mnoha čísly a termíny, které vyžadují technické znalosti. Reprezentuje tak pohled IT na technologie, které IT oddělení řídí. Výsledkem je to, že vedoucí pracovníci mimo IT po přečtení úvodu dochází k závěru, že je to dokument určený pro interní fungování IT a tedy něco, co se jich netýká.

Workshop „Katalog IT služeb“ přináší jiný přístup k této problematice, je zaměřen pragmaticky s jasným cílem, k čemu má katalog IT služeb sloužit. Takto sestavený katalog služeb se stává klíčovou komponentou v komunikaci se zákazníky IT a je předpokladem pro sladění fungování IT dle specifických potřeb byznysu.

Obsah workshopu – 1 den

 • Co je Katalog služeb a jak zapadá do metodik ITIL® a ISO20K
 • Struktura a obsah katalogu
 • Výběr služeb jejich členení
 • Definice SLA v jazyku byznysu
 • Souvislosti s dalšími oblastmi jako je IT Reporting, sourcing strategy

Doplňující informace

 • Součástí školení jsou reálné příklady z praxe.
 • Školící podklady jsou z velké části v angličtině z důvodu zachování názvosloví.
 • V ceně školení je občerstvení a drobný dárek, počet účastníků je limitován do 12 osob
 • Školící podklady v tištěné podobě, v ceně je poplatek za použití copyright pro Cabinet Office, UK

Cena školení je 11.280 Kč / osobu za jednodenní školení (cena bez DPH).

Obsah školení ve formátu PDF je zde:

Přihláška ve formátu MS Word, kterou můžete po vyplnění poslat emailem, je zde nebo použijte níže uvedený formulář:

Přihláška
 1. (povinné pole)
 2. (povinné pole)
 3. (povinné pole)
 4. (povinné pole)
 5. (povinné pole)
 6. (povinné pole)
 7. (povinné pole)
 8. (povinné pole)
 9. Přejete si zajistit ubytování v místě?
 

cforms contact form by delicious:days