Berichtserstattung in IT Services

Deutsche Übersetzung folgt in Kürze…

aneb řízení IT na základě relevantních metrik

Omezené finanční zdroje staví pracovníky IT před nutnost dodávat více služeb za méně peněz a to bez snižování kvality dodávaných služeb – „do more with less“. Snižování výdajů však vede dříve či později k dopadům uvnitř IT, ale také ke zhoršenému vnímání IT ve firmě. Bez měření a vykazovní kvality a objemu práce se moderně řízené IT neobejde, naopak je to cesta, jak vysvětlit a obhájit pozici IT a nezbytnost výdajů na nové projekty.

Každý manažer jakéhokoliv oddělení pro efektivní řízení potřebuje informace o kvalitě a objemu dodávaných služeb, o tom, jak se poptávka po službách či produktech mění v čase, jak dobře oddělení funguje na základě měřitelných ukazatelů. Mnoho IT manažerů však vidí roli IT v tom, jak nabídnout ostatním útvarům co nejvíce dat v různých podobách, ale reporting práce IT zůstáva stranou. Měření efektivity práce IT se často neřeší vůbec nebo jen okrajově. Na zdánlivě jednoduchou otázku „co IT vlastně dělá ?“ nelze poskytnout rychlou odpověď.

Školení/workshop Reporting IT služeb je určeno nejen IT manažerům, ale i ostatním pracovníkům ve firmě, například oddělení kontrolingu. S využitím přístupů běžných v zahraničí a popsaných v „best practice“ budou absolventi školení seznámeni s novým přístupem k měření, zpracování a prezentování informací o fungování IT jednak jednak pro interní potřeby IT, ale i pro potřeby ostatních oddělení firmy, které na dodávkách IT služeb bezprostředně závisí.

Obsah školení – 1 den

 • Byznys perspektiva na IT
 • Názvosloví – KPI, CSF, SLA
 • Continual Service Improvement
 • Klíčové procesy IT a jejich KPIs
 • Toxická KPI
 • Diskuze konkrétních situací

Doplňující informace

 • Součástí školení jsou reálné příklady z praxe, které propojí teoretickou základnu s denní realitou pracovníků IT.
 • Veškeré školící podklady jsou v angličtině, příklady jsou v češtině.
 • Součástí školení je drobný dárek
 • Školící podklady jsou v tištěné podobě
 • V rámci školení je po celý den zajištěno občerstvení, připojení na wifi
 • V průběhu školení si mohou účastníci vybrat a objednat další odbornou literaturu

Cena školení je 11.280 Kč / osobu za jednodenní školení (cena bez DPH), v ceně copyright OGC

Obsah školení ve formátu PDF je zde:

Přihláška ve formátu MS Word, kterou můžete po vyplnění poslat emailem, je zde nebo použijte níže uvedený formulář:

Přihláška
 1. (povinné pole)
 2. (povinné pole)
 3. (povinné pole)
 4. (povinné pole)
 5. (povinné pole)
 6. (povinné pole)
 7. (povinné pole)
 8. (povinné pole)
 9. Přejete si zajistit ubytování v místě?
 

cforms contact form by delicious:days