Workshop ITSM4TOP

Deutsche Übersetzung folgt in Kürze…

Manažerský úvod do problematiky moderního řízení IT určený pro non IT

Existuje celá řada metodik, jak řídit IT. V poslední době získává celosvětovou dominanci britská metodika ITIL a na ni navazující ISO/IEC 20000. Společnosti, které se rozhodli následovat tyto best practice si ušetří mnoho času v hledání svých způsobů řízení IT. I pro firmy, kde IT hraje podpůrnou roli (výroba, zpracovatelský průmysl) lze vybrat klíčové principy, které vedou k úsporám a vyšší efektivitě.

Workshop ITSM4TOP vysvětluje manažerům doporučené postupy, jak efektivně řídit IT při respektování mezinárodně platných standardů. Na workshopu je vysvětlen princip IT Service Managamentu (ITSM) tedy přístupu, kdy IT je zaměřeno na dodávku služeb nikoliv technologií. Vedení firmy příliš nezajímá, zda se používají servery od firmy X nebo Y, ale zajímá je, kolik provoz IT stojí a jak kvalitní služby IT dodává, zda poměr cena/kvalita je adekvátní typu byznysu, ve kterém firma podniká. Management firmy je v pozici, kdy svými rozhodnutími má vést IT k tomu, jak vybalancovat cenu a kvalitu za provoz IT.

Obsah školení 0,5 dne 9-12 hod

 • Co je ITIL a ISO 20000 ?
 • Pokud nemáme ITIL, co to znamená ?
 • Co pozitivního nám ITIL přinese ?
 • Co implementace ITIL znamená a kolik to stojí ?
 • Jaká jsou úskalí implementace ?
 • Jak provést audit IT
 • Diskuze, workshop – typické problémy IT a bysnysu ve výrobních firmách

Doplňující informace

 • Některé obrázky a teze jsou v angličtině z důvodu konzistence vůči metodice, většina v češtině
 • Principy popisované na workshopu jsou adresovány zejména do segmentu výroby tzn. prostředí, kde IT není stěžejní oblast pro fungování firmy
 • Účast na semináři je vhodná pro finanční ředitele nebo vedoucí pracovníky, kteří mají IT v kompetenci
 • Účast IT managera je přínosná, je možné porovnat pohled IT a non IT (byznysu)

Cena školení je 3000 Kč na osobu bez DPH, v ceně je oběd a drobný dárek

Přihláška
 1. (povinné pole)
 2. (povinné pole)
 3. (povinné pole)
 4. (povinné pole)
 5. (povinné pole)
 6. (povinné pole)
 7. (povinné pole)
 8. (povinné pole)
 9. Přejete si zajistit ubytování v místě?
 

cforms contact form by delicious:days