Konzultace / IT QMS

Konzultační projekty

Strukturovaný přístup je základem zavádění principů service managementu.

1. IT Strategie – vytyčení strategických cílů IT

2. Změření kvality IT – IT QUALITY INDEX – detail zde

3. Analýza dovedností lidí v IT podle rámce SFIA – detail zde

4. Návrh / revize katalogu služeb

5. Design vybraných procesů ITIL

6. Poradenství v oblasti výběru nástroje nestranným expertem

7. Podpora nasazení zvoleného nástroje v IT

8. Revize provozních postupů v IT – Service Operation

9. Zavádění  principů Quality managementu v IT / IT Quality Management System – detaily zde

Přehled konzultačních projektů je ke stažení zde: detaily zde

Koučing

Pomáháme všem pracovníkům na všech úrovních řízení IT se zdokonalováním manažerských  dovedností.

  • Zlepšení komunikace IT a Byznys
  • Pozitivní motivace týmů
  • Identifikace přínosů IT pro byznys
  • Strategie obhajoby investic do IT
Našimi kouči jsou zkušení IT profesionálové s rozsáhlými zkušenostmi s řízením IT u vrcholovými pozicemi v řízení společností – detaily zde:

IT Integrace

Oblast ITIL a ISO 20000 je zastřešující z pohledu podřízených procesů, které se zaměřují na konkrétní oblasti v IT, například Software Asset Management. Realitou mnohdy bývá skutečnost, že tyto procesy jsou osamoceny, vykonávány “navzdory” ostatních pracovníků v IT, protože chybí celkový rámec a propojení například na Request Fulfilment. Integrace procesů a definice propojení mezi monitoringem, bezpečností, evidencí majetku, správou licencí, řízení přístupu je zhusta na okraji zájmu a řeší se jen na základě nálezů auditů.

  • ISO 20000 – expertní znalost, konzultace, příprava k certifikaci
  • SAM a ISO 19770 – expertní znalost problematiky včetně příslušných certifikací zajistí integraci na celkový Service Management Systém v IT
  • ISO 31000 – Risk management
  • ISO 27001 – integrace s Incident procesem a ISMS dle konceptu ISO 20000
  • Monitoring a event management – definice událostí, které mají být monitorovány musí vycházet z celkového konceptu IT služeb a definice jejich kvality. Budování monitoringu “bottom-up” je zpravidla málo efektivní cestou, která zamrazí technologický pohled IT. Efektivnější a z hlediska managementu je vhodnější přistoupit k celé problematice “top-down” a neustále mít na zřeteli služby, kvůli kterým vlastně IT existuje
  • ISO 9000 – ITIL a ISO 20000 vychází z principů popsaných v ISO 9000. Obě oblasti je nutno vnímat v kontextu a propojeně.