IT QUALITY INDEX Foundation

IT QUALITY INDEX Foundation

Certified IT Quality Professional – CITQP

průřez metodikou měření a řízení IT quality podle metodiky IT Quality Index

Délka kurzu:   1 den včetně testu

Cena: 20.670 Kč bez DPH, v ceně je započten certifikační test v hodnotě 3.770 Kč

Termíny kurzu:  všechny termíny jsou uvedeny na www.q4it.eu nebo v katalogu kurzu

Popis kurzu ke stažení zde  

Registrační formulář:  registrační formulář

Popis kurzu:  Tento kurz představuje vstupní seznámení k problematice řízení IT kvality podle metodiky IT Quality Index.  Účastníci kurzu získají znalosti o definici termínu, oblastech a rozměru kvality v IT a základní informace metodice posouzení aktuální úrovně kvality IT a identifikaci oblastí s největším potenciálem zlepšení. Naučí se jak zlepšit komunikaci s vedením společnosti sjednocením pohledu na termín IT kvality. Naučí se jak změnit pohled na řízení IT ze zaměření na náklady směrem k vyváženému přístupu, kdy náklady a kvality jsou vnímány jako propojené části systému.

Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Professional“.

Kurz je zaměřen na quality skills dle SFIA : Quality management QUMG 4, Quality assurance QUAS 3-4, Quality standards QUST 2-4, Conformance review CORE 3-4.

Předpoklady pro účast: ITIL® Foundation certifikát je doporučen, není však požadován.

Navazující kurzy: IT Quality Index Expert, IT Quality Index Manager

Cílová skupina:  Všem pracovníkům v oblasti IT / IS, CIO, vedoucím týmů IT,  manažerům servisních služeb, pracovníkům zodpovědným za zajištění kvality, těm co řídí CSI / QM v oblasti IT, těm co chtějí dosáhnout certifikací CITQP / CITQE / CITQM / AITQE

Výstupy kurzu:  Účastníci získají nový certifikát k oblasti IT quality, “Certified IT Quality Professional – CITQP”. Držitelé tohoto certifikátu jsou obeznámeni s principy holistického řízení IT z pohledu right practices and bad practices, umí termín IT quality komunikovat vůči managementu společnosti.

Osnova kurzu:

 • Představení kurzu: Cvičení – měření kvality.
 • Hodnocení  kvality IT – Motivace.
 • Přehled tradičních přístupů kvality.
 • Architektonický návrh holistického hodnocení kvality IT.
 • Index kvality IT – model, zásady a definice kvality IT.
 • Domény, rozměry a atributy kvality
 • Management organizace / Zákazníci IT (Business/customer)
  • Lidská aktiva (Human Assets)
  • Služby (Services)
  • Procesy (Processes)
  • Nástroje (Tools)
  • Vystupování, reporting (Appearance)
 • Hodnocení kvality informačních technologií – plánování, organizace a metoda hodnocení.
 • Analýza a zpracování.
 • Interpretovat výsledky, vytvářet souhrnné přehledy a výsledky prezentací.
 • Hodnota kvality IT pro firmu – value of IT quality.
 • Certifikační zkouška – 60 minut.

Další informace:

 • V ceně kurzu je občerstvení a oběd
 • Kurz je koncipován s aktivním zapojením účastníků – řešení situací
 • Kurz je veden akreditovaným trenérem – Accredited IT Quality Expert
 • Ke kurzu je možné objednat knihu IT Quality Index z nakladatelství Vanharen

Certifikační pyramida kurzů pro řízení IT kvality je uvedena zde

 
 
 

IT QUALITY INDEX  ® is a registered mark of Q4IT Limited. All rights reserved.

Featured web: www.itqualityindex.com