Finance management & IT Service Catalogue

aneb jak sestavit katalog služeb a vyčíslit náklady na tyto služby

Za co se utrácí v IT nejvíce peněz ? Co IT vlastně dělá ? Proč je vás tam tolik ?  

Odpověď na zdánlivě jednoduché otázky je často obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Absence katalogu IT služeb a následného rozklíčování nákladů na jednotlivé služby je častým problémem, který při bližším zkoumání znamená mnoho důsledků a obtíží pro moderní řízení IT.

Tento workshop se věnuje problematice sestavení katalogu služeb a souběžně se věnuje způsobům, jak vyčíslit náklady na tyto služby. Strukturalizaci katalogu lze uchopit různými způsoby, stejně tak lze rozdílně přistoupit k míře složitosti klíčování nákladů na tyto služby. Na workshopu jsou diskutovány reálné příklady katalogu a vyčíslení nákladů na služby.

Obsah workshopu – 1 den

 • Co je Katalog služeb a jak zapadá do metodik ITIL® a ISO/IEC20000:2011
 • Struktura a obsah katalogu
 • Výběr služeb jejich členění
 • Metody ocenění služeb
 • Případová studie a diskuze řešení

Doplňující informace

 •  Součástí školení jsou reálné příklady z praxe, které propojí teoretickou základnu s denní realitou pracovníků IT.
 •  Ve školících podkladech se používá anglická terminologie z důvodu zachování konzistnce významů termínů, které jsou v praxi používány zpravidla v anglické podobě. Případové studie a příklady jsou v češtině a vychází z reálných projektů
 • Workshop je koncipován tak, že je vytvořen i časový prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky školení a to ve formě diskuze konkrétního zadání a následných variant přístupu k řešení
 • V rámci školení je po celý den zajištěno občerstvení, připojení na wifi
 • V průběhu školení si mohou účastníci vybrat a objednat další odbornou literaturu

Cena školení je 12.460 Kč / osobu za jednodenní školení (cena bez DPH).

Obsah školení ve formátu PDF je zde:

Přihláška ve formátu MS Word, kterou můžete po vyplnění poslat emailem, je zde nebo použijte níže uvedený formulář:

Přihláška
 1. (povinné pole)
 2. (povinné pole)
 3. (povinné pole)
 4. (povinné pole)
 5. (povinné pole)
 6. (povinné pole)
 7. (povinné pole)
 8. (povinné pole)
 9. Přejete si zajistit ubytování v místě?
 

cforms contact form by delicious:days