Certified IT Quality Professional

ITIL Service Strategy

Společnost Q4IT se specializuje na oblast IT Service Managementu a všechny související oblasti jako je IT skills management s využítím frameworku SFIA, měření kvality IT – IT Quality Index, zlepšování IT governance, návrh strategie IT.

Principy Service managementu a zejména oblast service delivery pomáháme rozvíjet i společnostem, které prochází transformací od zaměření na technologie do fáze řízení dodávání služeb.

Proč Q4IT:

  • Společnost Q4IT je akreditována na dodávku školení všech úrovní: ITIL® Foundation až ITIL® Expert v češtině i angličtině, všechny kurzy jsou zakončeny certifikačním testem EXIN nebo PEOPLECERT
  • Jako první společnost v CZE získala oprávnění používat titul SFIA akreditovaný konzultant  - propojila procesní řízení s řízením IT skills dle SFIA
  • Založila tradici mezinárodní konference itSDFI, která získala prestiž podpořenou účastí mezinárodně uznávaných expertů
  • Jako jediná společnost v CZE má licenci a akreditaci na metodiku pro měření kvality IT – IT QUALITY INDEX.
Stručný úvod do best practices ITIL® najdete zde
Celý katalog školení na rok 2017 je ke stažení zde 
Courses in English here:
Datum 2017 Téma Popis Detaily Registrace

14.6. Praha 19.6. Brno 26.6. Praha   6.9. Ostrava 6.9. Praha 26.9. Brno

ITIL Foundation Akreditovaný 3 denní kurz ITIL® Foundation – včetně certifikátu od EXIN nebo PEOPLECERT – doporučené úvodní školení do problematiky IT Service Managementu pro všechny IT profesionály. Cena včetně certifikačního testu 19.860 Kč. Detail Registrace
26.6. Praha 11.9. Brno ITIL Foundation in English English speaking trainer – Accredited ITIL® Foundation training – “must have” for all IT professionals. Certification exam included in course and price. 19.860 CZK. Detail Registration
11.9. Praha 26.6. Brno 18.9. Brno ITIL Service Strategy Akreditovaný ITIL SS intermediate kurz – zakončeno testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Vysoce ceněný certifikát určený pro IT profesionály v oblasti definice strategie IT služeb. Detail Registrace
2.10. Brno 9.10. Praha ITIL Service Design Akreditovaný ITIL SD intermediate kurz – zakončeno testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Vysoce ceněný certifikát určený pro IT profesionály v oblasti service design. Detail Registrace
5.6. Praha 16.10. Brno     12.6. Ostrava ITIL Service Transition Akreditovaný ITIL ST intermediate kurz – zakončeno testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Vysoce ceněný certifikát určený pro IT profesionály v oblasti service transition. Detail Registrace
29.5. Brno 12.6. Praha   11.9. Ostrava 4.9. Brno EN ITIL Service Operation Akreditovaný ITIL SO intermediate kurz – zakončeno testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Vysoce ceněný certifikát určený pro IT profesionály v oblasti service operation. Detail Registrace
19.6. Praha 10.7. Brno EN 11.9. Brno 2.10. Ostrava ITIL CSI Akreditovaný ITIL Continual Service Improvement – zakončeno testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Vysoce ceněný certifikát určený pro IT profesionály v oblasti trvalého zlepšování IT služeb. Detail Registrace
10.7. Brno   6.11. Praha 27.11. Brno 11.12. Ostrava ITIL MALC Akreditovaný ITIL Managing Across The Lifecycle professional kurz – zakončený testem od EXIN nebo PEOPLECERT. Při úspěšném složení certifikačního testu na konci kurzu získá absolvent vysoce ceněný certifikát ITIL Expert. Detail Registrace
19.6. Praha 25.9. Brno ITIL Practitioner Nový kurz ITIL practitioner je určen pro zájemce o získání praktických zkušeností se zaváděním principů Service Managementu a konceptu průběžného zlepšování. Cena včetně certifikačního testu 25.860 Kč. Detail  Registrace
dle požadavku IT Strategy generation workshop Workshop shrnující zásadní novinky v postupech, jak vypracovat moderní a úspěšnou IT strategii v souladu s aktuálními best practices. Případové studie, které demonstrují aplikaci moderních přístupů. Po absolvování kurzu budete vědět, jak sestavit moderní IT strategii pro vaši organizaci. Detail  Registrace
dle požadavku Change management workshop Formou workshopu si účastníci dvoudenního kurzu s pomocí lektora vytvoří návrh Change procesu – podmínkou účasti na kurzu je absolvování kurzu ITIL Foundation. Poslední volná místa. dle požadavku
dle požadavku Service Catalogue and Finance management  „Co vy v IT vlastně děláte? Proč je vás tam tolik ? Proč některé oblasti IT nejsou dodávány externě ? “ Na mnoho otázek se těžko hledá odpověď, pokud neexistuje srozumitelný katalog služeb včetně vyčíslených nákladů na tyto služby. Na workshopu se seznámíte jak sestavit katalog a vyčíslit náklady na služby. Detail Registrace
5.6. London 23.8. London 31.8. Brno   7.9. Prague IT QUALITY INDEX Foundation IT Quality Index Foundation shrnuje informace o strukturovaném a konzistentním frameworku pro měření kvality IT a porovnání úrovní kvality mezi různými IT a změny v úrovni kvality v čase nebo při projektech zlepšování. Cena 665 € / 17.960 Kč. Kurz vede k získání certifikátu – Certified IT Quality Professional – CITQP Detail kurzu Registrace
5.6. London 23.8. London 23.10. Copenhagen IT QUALITY INDEX Expert Dvoudenní kurz IT QUALITY INDEX Expert je určen pro držitele certifikátu ITIL Expert nebo Intermediate a IT Quality Index Foundation, kteří chtějí získat certifikát Accredited IT Quality Expert.  Cena 960 € / 25.860 Kč . Kurz vede k získání certifikátu Certified IT Quality Expert – CITQE nebo Accredited IT Quality Expert – AITQE. Detail kurzu Registrace
29.6. Prague 1.9. Brno GDPR implementation Jednodenní workshop popisující praktické kroky při zavádění GDPR z pohledu integrace do principů ITIL. Méně teorie, více praxe. Cena 9.680 Kč. Detail Registrace 
dle požadavku Pozitivní motivace v IT Jednodenní workshop shrnující nejnovější poznatky v oblasti pozitivní motivace a předcházení syndromu vyhoření. Zaměřeno do oblasti IT. Jsou objasněny principy na základě kterých dochází k motivaci a tyto principy jsou pak aplikovány do oblasti řízení IT a ITSM. Detail Registrace
dle požadavku IT Business Case Investice do IT jsou mnohdy považovány za nutné zlo, kdy byznys nevidí reálný přínos. Na tomto workshopu se diskutuje jiný přístup k investicím do IT jako k příležitosti generovat zisk nebo redukovat náklady. Metodika vysvětlená na workshopu vychází z ITIL® a z principů projektového řízení. Detail Registrace
dle požadavku IT Reporting Jak vykazovat práci IT, co je relevantní pro různé týmy, jaká čísla zajímají lidi mimo IT. Seznámení s typickými KPIs, vysvětlení některých úskalí při dogmatickém přístupu. Detail Registrace
16-17.5.2018 Brno itSDFI 2018 Prestižní mezinárodní IT konference – IT Service Delivery Forum International 2018. “The most respected practitioners event” – za aktivní účasti řady zahraničních osobností. “Innovations, Services, People” – pod záštitou primátora města Brna www.itsdfi.com Registrace

Celý katalog školení je ke stažení zde (aktuální termíny jsou udržovány na této stránce)

Výukové prostory pro veřejná školení

  • Praha: Budějovická 778/3a, poblíž stanice Pankrác
  • Brno: BVV, Výstaviště 1, 603 00 Brno, www.bvv.cz
  • Ostrava:  Dolní Vítkovice